Home

Stichting KIJKsluiter maakt informatie over medicijnen toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen.

Om goed gebruik van medicijnen te ondersteunen en te stimuleren.

Onze producten ondersteunen efficiënte distributie van informatie

Hoe?

Wij bieden informatie aan via animatievideo’s en iconen, waardoor de informatie beter wordt begrepen en onthouden. Onze informatie kan in het Engels, Turks en Arabisch worden aangeboden. Het is afgestemd op leeftijd, geslacht, indicatie en toedieningsvorm. Door de patiënt de juiste informatie op het juiste moment aan te bieden, verbeteren we de kennis en vaardigheden voor goed en veilig gebruik van medicijnen.

Waarom?

Veel patiënten vinden het moeilijk om gezondheidsinformatie te begrijpen en toe te passen. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom behandeladviezen vaak niet goed worden opgevolgd.
30-50% van de medicijnen wordt niet volgens voorschrift gebruikt. Dit leidt tot onnodige ziektelast en kost de samenleving miljarden per jaar.

Totaaloplossing

Team

Testimonials

Sofwarepartners

Samenwerkingen