Over Stichting Kijksluiter

Waarom KIJKsluiter?

Ruim 11 miljoen Nederlanders gebruiken structureel geneesmiddelen en per jaar vinden er 225 miljoen uitgiften van geneesmiddelen plaats. Ruim 30% van de voorgeschreven geneesmiddelen wordt niet of niet goed gebruikt. Dit leidt tot onnodige ziektelast voor de patiënt, verspilling van geneesmiddelen en extra (zorg)kosten voor de maatschappij. Goed gebruik begint bij kennis en begrip van het geneesmiddel. De bijsluiter is in de thuissituatie de meeste gebruikte en vertrouwde bron van informatie, maar is voor velen onbegrijpelijk. Met name voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Stichting KIJKsluiter heeft als belangrijkste doelstelling om goed gebruik van geneesmiddelen te bevorderen door laagdrempelige informatie en ondersteuning te bieden aan iedereen, ongeacht opleidingsniveau, taal of achtergrond.

Onderzoek toont aan dat informatie met eenvoudige teksten, afbeeldingen en animaties de boodschap het beste overbrengt. Dat geldt voor zowel mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden als mensen met adequate gezondheidsvaardigheden. KIJKsluiter maakt zoveel mogelijk gebruik van animatievideo’s en afbeeldingen. Alleen indien noodzakelijk worden eenvoudige teksten gebruikt.

KIJKsluiter is een product van Zorganimaties en wordt in Nederland uitsluitend door Stichting KIJKsluiter (zonder winstoogmerk) beschikbaar gesteld. Stichting KIJKsluiter borgt de onafhankelijkheid en de kwaliteit en van KIJKsluiter en doet onderzoek naar het gebruik ervan. Stichting KIJKsluiter biedt de zorgverlener verschillende mogelijkheden en applicaties om KIJKsluiter laagdrempelig aan te bieden aan geneesmiddelgebruikers.

KIJKsluiter blijft in ontwikkeling

In 2017 ontving KIJKsluiter de prijs voor het beste idee voor een eHealth oplossing die voor iedereen geschikt is. De prijs was een initiatief van Stichting Pharos, in samenwerking met het Ministerie van VWS, GGD/GHOR en TNO. Een jury, bestaande uit zowel professionals als laaggeletterden, heeft KIJKsluiter tot winnaar uitgeroepen. Sindsdien is KIJKsluiter op verschillende punten verbeterd en wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor verdere verbetering. Zo zijn de video’s interactief gemaakt zodat de gebruiker eenvoudig een specifiek onderwerp bekijken of herhalen en is de gebruiksvriendelijkheid van de KIJKsluiter mobiele app geoptimaliseerd.

Klik hier om een Kijksluiter te bekijken!

Eerder dit jaar zijn er een groot aantal instructievideo’s voor toediening van allerlei vormen van geneesmiddelen toegevoegd, bijvoorbeeld voor oogdruppels en vrijwel alle insulinepennen. Alle peninstructies zijn op maat gemaakt voor de specifieke insulinepen en situatie, bijvoorbeeld voor het eerste gebruik, voor herhaald gebruik of voor het vervangen van een patroon.

Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!